Rejestr BDO jest rejestrem wszelkich podmiotów, które wprowadzają na rynek produkty znajdujące się w opakowaniach oraz bez nich. Poza tym w takim rejestrze znalazło się również miejsce dla przedsiębiorstw zajmujących się na co dzień gospodarowaniem odpadami. Nie każdy przedsiębiorca musi zarejestrować się w takim rejestrze, jednak w wielu przypadkach jest to koniecznością. Wątpliwości może rozwiać w tym przypadku profesjonalne biuro rachunkowe. 

Wpis do rejestru BDO - obowiązujące zasady

Wpisu do rejestru BDO można dokonać na kilka sposobów: listownie, drogą elektroniczną lub też podczas bezpośredniej wizyty w Urzędzie. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą widnieć w spisie muszą od 1 stycznia 2020 roku prowadzić sprawozdawczość oraz ewidencję wszelkich odpadów. Wpisu muszą dokonać przedsiębiorcy, którzy:

Kto musi się zarejestrować w BDO?
  • wytwarzają różnorodne odpady oraz prowadzą związaną z tym ewidencję,
  • wprowadzają na rynek produkty znajdujące się w opakowaniach, baterie, sprzęt elektroniczny, akumulatory, smary czy też sprzęt elektryczny,
  • produkują lub też sprowadzają różnorakie opakowania.

Każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić, czy nałożono na niego obowiązek rejestru BDO. W tym przypadku wystarczy wypełnić interaktywny formularz, udostępniany przez BDO. Robi się to za darmo. W razie konieczności wpisania się do rejestru, przedsiębiorcy muszą złożyć odpowiedni wniosek. Tyczy się to wprowadzania na rynek produktów wymienionych powyżej, recyklingu odpadów, ich odzysku oraz eksportu.

Obowiązek rejestracji nakładany jest również na przedsiębiorców, którzy wypuszczają na rynek pojazdy (po raz pierwszy) czy też prowadzą punkt zbierania pojazdów. To samo dotyczy stacji demontażu. Niektórzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do obowiązującego rejestru BDO automatycznie. Dotyczy to osób, które;

  • uzyskały pozwolenie zintegrowane i pozwolenie na wytwarzanie różnorodnych odpadów,
  • uzyskały zezwolenie na zbieranie różnorakich odpadów,
  • uzyskały niezbędną koncesję na składowanie odpadów w formacie podziemnym.

Jak widać takie usługi księgowe w niektórych przypadkach realizowane są z urzędu. Wpisu nie muszą dokonywać osoby fizyczne, które wykorzystują odpady dla własnych potrzeb lub też odpady ściekowe są wykorzystywane do uprawy roślin.

Rejestr BDO - kiedy załatwić sprawę oraz obowiązujące opłaty

Działalność podlegająca pod rejestr BDO musi być wpisana do rejestru jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań i prac. W przeciwnym razie zainteresowanym grozi kara rzędu 5000 złotych. Za wprowadzenie zgłoszenia odpowiada Marszałek Województwa, ma na to 30 dni.

Opłata rejestrowa za wpis wynosi 100 złotych dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 złotych dla pozostałych przedsiębiorców. Jeśli zainteresowani uzyskają niekorzystną dla siebie decyzję, mogą się od niej odwołać. Ma się na to 14 dni, od momentu doręczenia odmownej decyzji.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM